TERMINY I WARUNKI

"Zakupy w sklepie powerage.pl są bardzo proste"

WSTĘP

Niniejszy dokument (razem z dokumentami, o których jest w nim mowa) określa warunki, które dotyczą korzystania z niniejszej strony internetowej (www.powerage.pl) oraz zakupu znajdujących się na niej produktów (zwane dalej „Warunkami”).

Przed korzystaniem z niniejszej strony, zachęcamy do uważnego zapoznania się tymi Warunkami, naszą Polityką cookies i naszą Polityką prywatności (zwanymi dalej łącznie „Politykami ochrony danych”). Gdy korzystasz z tej strony internetowej lub jeśli za jej pośrednictwem składasz zamówienie, zdajesz sobie sprawę, iż jesteś zobowiązany niniejszymi Warunkami i naszymi Politykami ochrony danych. W przypadku, gdy nie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami tych Warunków i Polityk ochrony danych, nie masz prawa korzystać z niniejszej strony internetowej. 

Niniejsze Warunki podlegają zmianom. Twoim obowiązkiem jest okresowe zapoznawanie się z nimi, gdyż zastosowanie mają warunki oraz zasady korzystania z niniejszej strony internetowej, które obowiązują w momencie sformalizowania danej Umowy (jak zdefiniowano poniżej).

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Warunków lub Polityk ochrony danych możesz skontaktować się z nami wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

INFORMACJE O NAS

Sprzedaż towarów poprzez niniejszą stronę internetową realizowana jest przez POWERAGE Joanna Olszowska z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul.Stalowej 10 lok.1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP 534-192-96-62 REGON 364183375.

TWOJE INFORMACJE I ODWIEDZINY NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Informacje lub dane osobowe, które nam przekazałeś, będą przetwarzane zgodnie z Politykami ochrony danych. Jeśli korzystasz z niniejszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie informacji i danych oraz oświadczasz, że wszystkie przekazane informacje i dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Gdy korzystasz z tej strony internetowej lub jeśli za jej pośrednictwem składasz zamówienie, wyrażasz zgodę, że:

będziesz korzystać z tej strony internetowej jedynie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień.

nie będziesz składać żadnych fałszywych lub oszukańczych zamówień. W przypadku, gdy dane zamówienie zostanie uznane za tego rodzaju fałszywe lub oszukańcze zamówienie, będziemy mieć prawo je unieważnić i poinformować stosowne organy.

Przekażesz nam swój adres e-mail, adres pocztowy i/lub inne prawdziwe i dokładne informacje kontaktowe. Wyrażasz również zgodę na wykorzystywanie przez nas tych informacji do kontaktowania się z tobą, jeśli będzie to konieczne (zob. naszą Politykę prywatności).

Jeśli nie przekażesz nam wszystkich informacji, których potrzebujemy, nie będziesz mógł złożyć swojego zamówienia.

Gdy składasz zamówienie na niniejszej stronie internetowej, oświadczasz, że masz ponad 18 lat oraz że masz zdolność prawną do zawierania umów.

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

Artykuły oferowane na niniejszej stronie internetowej są dostępne jedynie dla dostaw realizowanych w Polsce.

SFORMALIZOWANIE UMOWY

W celu złożenia zamówienia musisz postępować zgodnie z procedurą dokonywania zakupów w sieci, a następnie kliknąć na „Kupuję i Płacę”. Następnie otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie twojego zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Należy mieć na uwadze, iż nie oznacza to, że twoje zamówienie zostało zaakceptowane, gdyż stanowi ono składaną przez ciebie dla nas ofertę zakupu jednego lub więcej produktów. Wszystkie zamówienia podlegają naszemu zatwierdzeniu, o którym zostaniesz poinformowany w e-mailu, w którym potwierdzimy, że zamówienie zostało wysłane („Potwierdzenie dostawy”). Umowa pomiędzy nami na zakup produktu („Umowa”) zostanie sformalizowana dopiero wówczas, gdy prześlemy Potwierdzenie dostawy.

Przedmiotem Umowy są jedynie produkty wymienione w Potwierdzeniu dostawy. Nie jesteśmy zobowiązani dostarczenia ci jakiegokolwiek innego produktu, który nie został zamówiony, dopóki nie potwierdzimy w Potwierdzeniu dostawy, że został on wysłany.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie zamówienia produktów będą realizowane zależnie od ich dostępności. Dlatego też w przypadku wystąpienia trudności dotyczących zapasów produktów lub w sytuacji, gdy na stanie nie będzie już pozycji, zastrzegamy sobie prawo poinformowania cię o produktach zastępczych tej samej lub wyższej jakości i wartości, które będziesz mógł zamówić. Jeśli nie chcesz zamówić produktów zastępczych, dokonamy zwrotu każdej kwoty, którą zapłaciłeś.

ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego produktu z niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie oraz do usunięcia lub dokonania zmiany jakiegokolwiek materiału lub treści w nim zawartej. Jakkolwiek zawsze będziemy dokładać wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamówienia, mogą jednak wystąpić nadzwyczajne okoliczności, które zmuszą nas do odmowy realizacji zamówienia już po wysłaniu Potwierdzenia zamówienia i dlatego zastrzegamy sobie prawo do tego w każdym czasie.

Wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie któregokolwiek produktu z niniejszej strony internetowej, za usunięcie lub dokonanie zmiany jakiegokolwiek materiału lub treści niniejszej strony internetowej lub za brak realizacji zamówienia po wysłaniu przez nas Potwierdzenia zamówienia.

DOSTAWA

Odnośnie dostępności produktów i za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, dołożymy starań, aby wysłać zamówienie obejmujące produkty wymienione w każdym potwierdzeniu dostawy przed terminem wskazanym w danym potwierdzeniu dostawy lub, w przypadku braku podania terminu, w szacunkowym przedziale czasu wskazanym w trakcie wyboru sposobu dostawy, a w każdym przypadku w terminie maksymalnie 8.dni od daty Potwierdzenia zamówienia.

Tym niemniej mogą wystąpić opóźnienia z powodu indywidualnego dostosowywania produktów, wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub ze względu na strefę dostawy.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy, poinformujemy cię o tym i damy możliwość dalszej realizacji transakcji zakupu, ustalając nowy termin dostawy lub anulowania zamówienia przy pełnym zwrocie zapłaconej kwoty. Należy mieć na uwadze, że w żadnym wypadku nie realizujemy dostaw w soboty czy niedziele.

Dla potrzeb niniejszych Warunków, „dostawa” jest rozumiana jako realizacja lub „dostarczenie” zamówienia w chwili gdy ty lub osoba przez ciebie wskazana wejdzie w fizyczne posiadanie towarów, co zostanie potwierdzone podpisaniem pokwitowania zamówienia pod uzgodnionym adresem

PRZENIESIENIE RYZYKA I PRAWA WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW

Od momentu dostawy ponosisz odpowiedzialność za ryzyka związane z produktami.

Prawo własności produktów przechodzi na ciebie w chwili, gdy otrzymamy pełną zapłatę wszystkich kwot należnych z tego tytułu, w tym opłat za dostawę.

CENA I PŁATNOŚĆ

Cena za produkty będzie tą, jaką przez cały czas określono na naszej stronie internetowej, za wyjątkiem przypadku wystąpienia oczywistego błędu. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby ceny podane na stronie internetowej były poprawne, może się zdarzyć, że pojawi się błąd. Jeśli odkryjemy błąd w cenie któregokolwiek z produktów, które zamówiłeś, jak najszybciej poinformujemy cię o tym i damy ci możliwość potwierdzenia twojego zamówienia zgodnie z poprawną ceną lub anulowania go. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie skontaktować się z tobą, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną ci zwrócone w pełnej wysokości.

Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia ci jakiegokolwiek produktu zgodnie z niepoprawną niższą ceną (nawet, gdy wysłaliśmy Potwierdzenie dostawy), jeśli błąd w cenie jest oczywisty i niewątpliwy oraz powinien był zostać przez ciebie uznany za cenę niepoprawną.

Ceny podane na stronie internetowej uwzględniają VAT, lecz nie zawierają opłat za dostawę, które zostaną dodane do łącznej wartości koszyka.

Po wybraniu wszystkich artykułów, które chcesz kupić, zostaną one dodane do twojego koszyka, a następnym krokiem będzie realizacja zamówienia i dokonanie płatności. W tym celu musisz postępować zgodnie z kolejnymi krokami procesu zakupu, podając lub weryfikując informacje, które są konieczne w każdym z kroków. Ponadto przez cały proces realizacji zakupów do chwili dokonania płatności możesz dokonać zmiany szczegółów twojego zamówienia. Ponadto jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, w części „Moje konto” dostępne jest zestawienie wszystkich złożonych przez ciebie zamówień.

Do dokonania płatności, możesz użyć serwisu Przelewy24, zapłacić przelewem na konto lub przy odbiorze kurierowi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Powerage.pl. Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Magazyn Powerage ul. Stołeczna 99, 05-083 Zaborów

Mailem na adres: powerage.sklep@gmail.com

Tel. 574 399 819


Klient może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj Formularz

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. Koszty bezpośredniego zwrotu towaru ponosi klient i nie podlegają one zwrotowi. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN.

Towar należy odesłać na adres: Powerage, ul. Baśniowa 31, 05-840 Domaniew niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sklep internetowy Powerage.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar został odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep internetowy Powerage.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep internetowy Powerage.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 

Sklep internetowy Powerage.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) zawartej w drodze aukcji publicznej.

Możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny istnieje w relacji przedsiębiorca – konsument. W przypadku sytuacji wzięcia faktury za towar na firmę przedsiębiorca traci możliwość zwrotu.

WIRUSY, PIRACTWO I INNE ATAKI KOMPUTEROWE

Nie wolno korzystać z niniejszej strony internetowej w sposób nielegalny celowo wprowadzając wirusa, konia trojańskiego, robaka, bomby logiczne lub jakiekolwiek inne oprogramowanie lub materiały mające powodować szkody technologiczne lub straty. Nie możesz próbować dokonywać nieuprawnionego wejścia na niniejszą stronę internetową, serwer, na którym strona się znajduje, ani też na jakikolwiek inny serwer, komputer lub do bazy danych powiązanej z naszą stroną internetową. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz dopuszczać się ataków na niniejszą stronę internetową poprzez dokonywanie jakiegokolwiek ataku w postaci odmowy usługi lub rozproszonej odmowy usługi.

Niedotrzymanie zobowiązania określonego w niniejszym punkcie uznaje się za naruszenie, tak jak zostało ono zdefiniowane w obowiązujących przepisach. Każdy przypadek naruszenia niniejszego przepisu zgłosimy odpowiednim władzom oraz będziemy z nimi współpracować w celu ustalenia tożsamości osoby, która dopuściła się ataku. Podobnie też, w przypadku niedotrzymania zobowiązania określonego w niniejszym punkcie, upoważnienie do korzystania z niniejszej strony internetowej zostanie natychmiast zawieszone.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z atakiem w postaci odmowy usługi, wirusem lub jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub materiałami mającymi powodować szkody technologiczne lub straty, które mogą mieć wpływ na twój komputer, urządzenia IT, dane lub materiały w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej .

PISEMNA KORESPONDENCJA

Obowiązujące przepisy wymagają, aby pewne informacje lub powiadomienia, które wysyłamy do ciebie, miały formę pisemną. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na to, że większość korespondencji z nami będzie mieć formę elektroniczną. Będziemy kontaktować się z tobą za pomocą e-maila lub przekazywać informacje umieszczając alerty na niniejszej stronie internetowej. Dla celów umownych wyrażasz zgodę na wykorzystywanie elektronicznych sposobów komunikacji i akceptujesz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje oraz inna korespondencja, którą przesyłamy elektronicznie jest zgodna z prawnymi wymaganiami przekazywania jej w formie pisemnej. Warunek ten nie ma wpływu na twoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa.

UWAGI I SUGESTIE

Zawsze cenimy sobie twoje uwagi i sugestie. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać wykorzystując formularz kontaktowy.

Jeżeli, jako kupujący, uważasz, że twoje prawa zostały naruszone, możesz skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail powerage.sklep@gmail.com